Doradca restrukturyzacyjny – pigułka wiedzy

Doradca restrukturyzacyjny – pigułka wiedzy

Aby postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne zostało przeprowadzone skutecznie, należy dysponować nie tylko wiedzą, lecz także doświadczeniem. Dlatego pełnieniem funkcji syndyka, nadzorcy czy zarządcy zajmują się licencjonowane osoby, które są nazywane jako doradcy restrukturyzacyjni. Doradcy restrukturyzacyjni są niezbędni do postępowania upadłościowego. Osoby doświadczone potrafią zmniejszyć czas trwania procesu nawet o połowę. Zawód ten jednak nie skupia się jedynie na odgrywaniu roli syndyka. Zakres czynności zawodowych jest znacznie szerszy. Więcej na ten temat w poniższym artykule.

Doradca restrukturyzacyjny – wybór nie należy do nas

Zawód, jakim jest doradca restrukturyzacyjny, można pełnić pod pewnymi warunkami. Jeśli dana osoba chce zostać takim doradcą, musi potwierdzić obywatelstwo państwa członkowskiego UE, znać bardzo dobrze język polski, mieć zdolność do pełnienia czynności prawnych, mieć wyższe wykształcenie, potwierdzić niekaralność, a także pochwalić się co najmniej 3-letnim doświadczeniem.

Oprócz tego restrukturyzacyjny doradca nie może widnieć w rejestrze dłużników, a także być podejrzany lub oskarżony o przestępstwo. Jak widać, jest sporo wymagań, które determinują warunki, pozwalające pełnić zawód doradcy restrukturyzacyjnego. Jednak wśród warunków najważniejszy jest obowiązek zdania oficjalnego egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną. Komisja jest powoływana przez Ministra Sprawiedliwości. Taki mechanizm więc pokazuje, jak bardzo odpowiedzialny jest zawód doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – ile zarabia?

Osoba będąca doradcą ma dużo kompetencji, a co tym idzie także ogrom obowiązków. Co ciekawe, osoba pełniąca taki zawód nie może liczyć na stałą wypłatę. Jest ona kształtowana przez stopień skomplikowania sprawy. Przepisy prawa jednak mówią o tym, że wynagrodzenie nie może wynosić więcej niż 5% majątku upadłościowego. Oczywiście stała pensja jest możliwa, zwłaszcza gdy osoba pełni funkcję nadzorcy układu.

Doradca restrukturyzacyjny – dlaczego warto wybrać doświadczoną osobę?

Prowadzenie firmy to jedno z największych wyzwań. Czasami, jednak gdy firma ma problemy z płynnością finansową i realizacją zobowiązań musi dojść do restrukturyzacji. W takiej sytuacji dłużnik może wyznaczyć nadzorcę lub zarządcę. Z tego względu najlepiej oddać sprawę specjaliście, który zna się na rzeczy. Doświadczony restrukturyzacyjny doradca poprowadzi dłużnika przez cały proces etap po etapie, oferując pełną opiekę nad sprawą.