Doradca restrukturyzacyjny – opis zawodu

Doradca restrukturyzacyjny – opis zawodu

Kończysz studia, które są związane z ekonomią, prawem i finansami? W takim razie przed Tobą dużo możliwości zawodowych. Jedną z nich to zostanie doradcą restrukturyzacyjnym. Jeśli Cię wstępnie zainteresowaliśmy, to zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny zajmuje się udzielaniem wsparcia każdej osobie, która jest zaangażowana w postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe, w tym także zapewnieniem odpowiednich warunków do realizacji poszczególnych mechanizmów prawnych w określonej sprawach restrukturyzacyjnych. Osoba z licencją doradcy sprawuje opiekę nad działaniami osób zadłużonych w różnych postępowaniach o charakterze układowym czy sankcyjnym. Doradca w swojej pracy głównie podczas trwania kryzysu w danej firmie musi wykazywać się umiejętnościami w obszarach zarządzania i komunikacji. Umiejętności te są niezbędne, aby móc brać odpowiedzialności za podejmowanie działań w obszarach majątkowych. Z tego względu przepisy prawne nakładają na doradcę obowiązek wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Warto także wspomnieć, że doradca ma obowiązek zawodowy filtrować poszczególne informacje, jednak to na dłużniku ciąży odpowiedzialność karna.

Kto może zostać doradcą restrukturyzacyjnym?

Uprawnienie do wykonywania tego zawodu można otrzymać, uzyskując licencję. Może się o nią starać zarówno każda osoba fizyczna, jak i spółka handlowa. W drugim przypadku jednak proces ubiegania się o licencję jest trudniejszy. W takiej spółce wspólnicy muszą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń lub członkowie zarządu posiadają taką licencję. Otrzymanie licencji wiąże się z koniecznością napisania egzaminu licencyjnego w formie pisemnej. Warunkiem przystąpienia jest posiadaniem dyplomu studiów i doświadczenie w obszarach zarządzania majątkiem upadłego i potwierdzenie o niekaralności. Osoba będąca doradcą restrukturyzacyjnym może się pochwalić wiedzą z zakresu prawa, a także finansów. Z uwagi na specyfikę zawodów doradca restrukturyzacyjny musi być fachowcem w swojej dziedzinie.

W jakich postępowaniach bierze udział doradca restrukturyzacyjny?

Restrukturyzacyjny doradca może brać udział w czterech postępowaniach restrukturyzacyjnych tj. o zatwierdzenie układu, przyspieszone układowe, układowe i sankcyjne. W ramach wspomnianych postępowaniach doradca może pełnić funkcję syndyka, nadzorcy sądowego czy zarządcy. Jak zatem można wywnioskować, praca ta wymaga od osoby, posiadającej licencję szerokiej wiedzy.